Hiệp Đức tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Người đăng: Phạm Như Phi .Ngày đăng: 09/09/2022 .Lượt xem: 909 lượt.
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, trên cơ sở Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 22/8/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII” (Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII).   Ngày 26/8/2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị cấp huyện chưa tham gia học tập tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Trung ương tổ chức.


Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên của Huyện ủy giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản 04 nghị quyết chuyên đề của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Luyện, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã nhấn mạnh và đề nghị cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động tham gia học tập Nghị quyết trên tinh thần nghiêm túc, tiếp thu, ghi chép những nội dung chính; trên cơ sở nội dung được học tập, cụ thể hóa vào kế hoạch công tác của bản thân, ngành, cơ quan, đơn vị đảm bảo toàn diện, thiết thực, hiệu quả và tổ chức phát động mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII đã đề ra, sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân huyện nhà, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển nền kinh tế - xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Theo Kế hoạch số 72-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề ra, Đảng bộ huyện và 11 xã, thị trấn sẽ hoàn thành việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII trong tháng 8/2022 và ban hành kế hoạch hoặc chương trình hành động chậm nhất trong tháng 10/2022.
                                                                                    Phòng nội Vụ huyện Hiệp Đức


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
Bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia
Các tin cũ hơn:
Hiệp Đức tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện mô hình “Công sở chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”
Khai mạc kỳ thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Hiệp Đức năm 2022.
Hiệp Đức tập huấn công tác điều tra dư luận xã hội
Phước Sơn xét tuyển công chức cấp xã đối với người đi học theo chế độ cử tuyển
Thông báo tài liệu ôn tập kỳ kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 1 năm 2022
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước
Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương kiểm tra, khảo sát về kết quả 5 năm thực hiện Quyết định 99-QĐ/TW của Ban Bí thư tại huyện Hiệp Đức.
Nam Trà My tổ chức xét tuyển viên chức giáo viên đối với người đi học theo chế độ cử tuyển
Hiệp Đức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ cơ sở
Quế Sơn phát động đợt thi đua cao điểm giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10