Danh bạ điện thoại và email Phòng nội vụ các huyện/thành phố
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Phòng Nội vụ Huyện TP
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
1 Vĩnh Lê Tấn Vĩnh
Trưởng phòng
Tam Kỳ
0986 800 536


letanvinhnv@gmail.com
2 Hiếu Lê Thị Hiếu
Phó Trưởng phòng
Tam Kỳ
0935 810 809
3 828 060

tamky.noivu@gmail.com
3 Nhâm Nguyễn Văn Nhâm
Phó Trưởng phòng
Tam Kỳ
0901 971 972
3 829845

tamky.noivu@gmail.com
4 Nhung Vũ Thị Phương Nhung
Chuyên viên
Tam Kỳ
0935811522


tamky.noivu@gmail.com
5 Hằng Nguyễn Thị Diễm Hằng
Chuyên viên
Tam Kỳ
0905729212


thiduatamky@gmail.com
6 Ni Nguyễn Trần Tuệ Ni
Chuyên viên
Tam Kỳ
0931941909


tamky.noivu@gmail.com
7 Vĩnh Nguyễn Thế Vĩnh
Chuyên viên
Tam Kỳ
0914152613


thevinh184@yahoo.com
8 Lành Võ Xuân Lành
Chuyên viên
Tam Kỳ
0983501345


tamky.noivu@gmail.com
9 Quỳnh Trần Thị Tú Quỳnh
Chuyên viên
Tam Kỳ
0985030762


10 Thương Nguyễn Thị Hoài Thương
Chuyên viên
Tam Kỳ
0904200801


tamky.noivu@gmail.com
11 Sinh Huỳnh Kim Sinh
Trưởng phòng
Hội An
0905 223 201


huynhkimsinhha@gmail.com
12 Đào Nguyễn Đào
Phó Trưởng phòng
Hội An
0989 397 008


noivuhoian@gmail.com
13 Hồng Phùng Hồng
Phó Trưởng phòng
Hội An
0838 989 516
3 914811

hongnvha@gmail.com
14 Thu Nguyễn Thị Minh Thu
Phó Trưởng phòng
Hội An
038 653 6345
3861 721

mthuhoian@yahoo.com.vn
15 Phúc Lê Văn Phúc
Chuyên viên
Hội An
0905 460 112


vanphucha@gmail.com
16 Tú Trần Thanh Tú
Chuyên viên
Hội An
0905 898 191
3 864043

tttnoivu@gmail.com
17 Hoa Nguyễn Thị Kim Hoa
Chuyên viên
Hội An
0903 558 115
3 861721

hoantk2508@gmail.com
18 Chung Nguyễn Thị Hồng Chung
Chuyên viên
Hội An
077 857 5059
3 914 811

hongchung0102@gmail.com
19 Phương Phạm Thị Thu Phương
Chuyên viên
Hội An
0965 360 921
3 914811

phuongnvhoian@yahoo.com
20 Nhựt Võ Kim Nhựt
Trưởng phòng
Điện Bàn
0905255137


nhutvk@quangnam.gov.vn
Chế độ chính sách
Hệ thống quản lý

Quản lý Nhà nướcLIÊN KẾT WEBSITEĐĂNG NHẬP
Tài khoản