Danh bạ điện thoại và email Văn phòng các Sở, Ban, ngành
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Sở, Ban, Ngành
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
1 Quốc Phạm Trí Quốc
Phó Trưởng phòng HDND
Văn phòng HĐND tỉnh
0905 278969
3 506369

phamtriquoc@gmail.com
2 Cư Nguyễn Cư
P.Trưởng phòng
Văn phòng HĐND tỉnh
0983 155 279
3 995279

nguyencuhdqnam@gmail.com
3 Hoa Nguyễn Thị Hoa
Kế toán trưởng
Văn phòng HĐND tỉnh
0983 480 425
02352 200257

nguyenhoahdnd@gmail.com
4 Trân Nguyễn Lê Châu Trân
Chuyên viên
Văn phòng HĐND tỉnh
01682143845
02353 514858

nguyenlechautran@gmail.com
5 Lương Nguyễn Thị Hiền Lương
Chuyên viên
Văn phòng HĐND tỉnh
0934 822 515
02353 814858

hienluong38qnam@gmail.com
6 Viên Lê Thị Đoàn Viên
Chuyên viên
Văn phòng HĐND tỉnh
0916 066 127
02353 502233

lethidoanvien@gmail.com
7 Trang Nguyễn Thị Thùy Trang
Văn thư
Văn phòng HĐND tỉnh
0905 905 337
02353 852 731

8  Lý Nguyễn Thị Lý
Trưởng phòng HCTC
Văn phòng UBND tỉnh
0905492799
02353 810 133

lynguyenthi@quangnam.gov.vn
9 Xuân Hoàng Thị Xuân
Phó Trưởng phòng HCTC
Văn phòng UBND tỉnh
0905 540 405
02353 857 739

xuanht@quangnam.gov.vn
10 Viên Nguyễn Lê Viên
Phó Chánh Văn phòng Phụ trách
BQL Dự án Đầu tư xây dựng
0987091109
3815106

nguyenlevien@gmail.com
11 Châu Nguyễn Kim Châu
Chuyên viên
Văn phòng UBND tỉnh
0909096092
3814377

chaunk@quangnam.gov.vn
12 Diệp Võ Thị Ngọc Diệp
Chuyên viên
Văn phòng UBND tỉnh
0794596391
3814377

diepvtn@quangnam.gov.vn
13 Lệ Trần Thành Mỹ Lệ
Nhân viên
Văn phòng UBND tỉnh
0833210588
3810071

lettm@quangnam.gov.vn
14 Dững Lý Thị Dững
Cán sự
Văn phòng UBND tỉnh
0906504801
3852739

dunglt@quangnam.gov.vn
15 Hoa Trần Thị Hoa
Nhân viên
Văn phòng UBND tỉnh
0935870247
3852739

hoatt2@quangnam.gov.vn
16 Trang Nguyễn T. Thuỳ Trang
Nhân viên
Văn phòng UBND tỉnh
0976277588
3852739

trangntt5@quangnam.gov.vn
17 Hữu Trần Văn Hữu
Nhân viên
Văn phòng UBND tỉnh
0904322833
3852739

huutv@quangnam.gov.vn
18 Hoàng Nguyễn Thái Hoàng
Nhân viên
Văn phòng UBND tỉnh
0935733365
3852739

hoangnt1@quangnam.gov.vn
19 An Hoàng Thị Việt An
Nhân viên
Văn phòng UBND tỉnh
0913687572
3852739

anhtv1@quangnam.gov.vn
20 Châu Nguyễn Thành Châu
Phó Chánh Văn phòng
BQL Dự án Đầu tư xây dựng
0913492221
3815106

chauvhqna@gmail.com