Danh bạ điện thoại và email công chức Sở Nội vụ
  • .:: Chọn danh sách Phòng ban ::.
    • Sở Nội vụ
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
1 Hoa Trần Thị Kim Hoa
Giám đốc
Ban Giám đốc
0964125899
350 7799

hoattk1@quangnam.gov.vn; hoaubktqn@gmail.com
2 Hoà Trần Ngọc Hoà
P.Giám đốc
Ban Giám đốc
0914 152 717
350 7775

ngochoasnvqnam@gmail.com
3 Lại Lưu Tấn Lại
P.Giám đốc
Ban Giám đốc
0905 022 470
350 7676

luutanlaisnvqnam@yahoo.com
4 Giang Trương Hồng Giang
Phó Giám Đốc
Ban Giám đốc
0914 065 627
3904399

giangsnv@gmail.com
5 Phi Phạm Như Phi
Chánh Văn phòng Sở
Văn phòng
0948 737 111
350 7779

nhuphiqnm@gmail.com
6 Na Võ Thị Y Na
Phó Chánh Văn phòng Sở
Văn phòng
0946110843
3 810 713

ynasnv@gmail.com
7 Viên Phan Văn Viên
Chuyên viên
Văn phòng
0396 097 380
3 813689

vienqn@gmail.com
8 Phượng Mai Thúy Phượng
Chuyên viên
Văn phòng
0762 767 225
3 813689

maithuyphuongdlqn@gmail.com
9 Quý Phạm Ngọc Quý
Chuyên viên
Văn phòng
0905 235 577
3 813689

quytdktqnam@gmail.com
10 Thảo Huỳnh Thị Bích Thảo
Kế toán
Văn phòng
0917456905
3813403

thaotckhpn@gamil.com
11 Thủy Lê Thị Hồng Thủy
Chuyên viên (Văn thư)
Văn phòng
0905.895.767
02353.852.893

12 Nga Châu Thị Hồng Nga
Thủ quỹ
Văn phòng
0372 449 085
3 813403

 
13 Quế Phạm Thị Quế
Nhân viên
Văn phòng
0983 756 269
3 852893

phamthique2003@gmail.com
14 Loan Đặng Thị Ái Loan
Nhân viên
Văn phòng
0937 233 281


15  Nhựt Đinh Minh Nhựt
Lái xe
Văn phòng
0905189507


16 Hữu Trần Tấn Hữu
Bảo vệ
Văn phòng
0934 843 021


17 Quỳnh Phạm Thị Như Quỳnh
Chuyên viên
Phòng Tổ chức, biên chế
0988 330 318
3 813055

quynhnhu1256@yahoo.com
18 Nhớ Đinh Minh Nhớ
Phó Trưởng phòng
Phòng Tổ chức, biên chế
0982 249 984
3 813055

dinhminhnho@gmail.com
19 Hòa Nguyễn Văn Hòa
Chuyên viên
Phòng Tổ chức, biên chế
0905 217 310
3 813055

  vanhoasnvqn@gmail.com
20 Dũng Lê Nhật Dũng
Chuyên viên
Phòng Tổ chức, biên chế
0935 561 285
3 813055

lenhatdung@gmail.com