Tuyền truyền phổ biến pháp luật
Loại văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Số/Ký hiệu: 06/2022/QH15
Ngày ban hành: 15/06/2022
Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày hiệu lực: 01/01/2024
Luật Thi đua, khen thưởng
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Luật TĐKT luat-06-2022-qh15.pdf[ Tải về ]14.37 Mb

Nội dung trích yếu :
Luật Thi đua, khen thưởng


Đã xem: 561 lượt