Tuyền truyền phổ biến pháp luật
Loại văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Số/Ký hiệu: 07/20228/QH15
Ngày ban hành: 15/06/2022
Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày hiệu lực: 01/01/2023
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-so-huu-tri-tue-so-07-2022-qh15.pdf[ Tải về ]17.7 Mb

Nội dung trích yếu :
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ


Đã xem: 465 lượt