Tuyền truyền phổ biến pháp luật
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 08/2022/TT-BNV
Ngày ban hành: 19/09/2022
Người ký: Phạm Thị Thanh Trà
Ngày hiệu lực: 01/12/2022
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:thong-tu-8-2022-tt-bnv.pdf[ Tải về ]2.2 Mb

Nội dung trích yếu :
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2019/TT-BNV
ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tặng
Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ


Đã xem: 363 lượt